کتاب خلاصه ای بر HTML و CSS

on . در مجموعه برنامه نویسی و توسعه

HTML and CSS: Brief, 6 edition

HTML-and-CSS-Brief

C--rse T-nology | 2011 | 160 pages | PDF | 10 MB

برای خواندن این کتاب هیچ پیشنیازی راجع به این زمینه مورد نیاز نیست. با خواندن این کتاب می توانید دید جدیدی نسبت به این دو زبان برنامه نویسی وب پیدا کنید.

 

دانلود یافت نشد. کد=69