:: در صورت نبودن و یا اشکال لینک دانلود کتاب ها، لطفا در نظرات همان مطلب اطلاع دهید

تا در اسرع وقت رسیدگی و یا راهنمایی شود ::

if download link is not working, please tell us in comments field.

کتاب الکترومغناطیس چنگ

on . در مجموعه مخابرات و ارتباطات

این کتاب، مرجع اصلی درس الکترومغناطیس مهندسی برق می باشد که معمولا در سال دوم آموزشی تدریس می شود. این کتاب حدود 20 سال پیش کنتشر شده است ولی بر اساس تجربه موسسات آموزشی و صنعتی، هنوز بهترین کتاب درسی الکترومغناطیس مهندسی برای دانشجویان دوره کارشناسی می باشد.

کتاب قرار داده شده ویرایش دوم می باشد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین کتاب ها