:: در صورت نبودن و یا اشکال لینک دانلود کتاب ها، لطفا در نظرات همان مطلب اطلاع دهید

تا در اسرع وقت رسیدگی و یا راهنمایی شود ::

if download link is not working, please tell us in comments field.

کتاب اطلاعات و ارتباطات کامپیوتری

on . در مجموعه شبکه های کامپیوتری

data and computer communications

این کتاب یکی از مراجع درس مخابرات داده ها و شبکه های کامپیوتری می باشد. سرفصل های این کتاب 808 صفحه ای به صورت زیر می باشد:

CHAPTER 2 DATA TKANSMISSION

CHAPTER 3 TRANSMISSMIOENDI A

CHAPTER 4 DATA ENCODING

CHAPTER 5 THED ATAC OMMUNICATIOINNT ERFACE

CHAPTER 6 DATA LINK CONTROL

CHAPTER 7 MULTIPLEXING

 

Wide-Area Networks 229

CHAPTER 8 CIRCUIT SWITCHING

CHAPTER 9 PACKET SWITCHING

CHAPTER 10 FRAME &.LAY

CHAPTER 11 ASYNCHRONOUTSR ANSFEMRO DE (ATM)

 

Local Area Networks

CHAPTER 12 LAW TECHNOLOGY

CHAPTER 13 LAN SYSTEMS

CHAPTER 14 BRIDGES

 

Communications Architecture and Protocols

CHAPTER 15 PROTOCOLSA ND ARCHITECTURE

CHAPTER 16 INTERWETWORKING

CHAPTER 17 TRANSPORTPR OTOCOLS

CHAPTER 18 NETWORK SECURITY

CHAPTER 19 DISTRIBUTEADP PLICATIONS

تشریح مسائل این کتاب را می توانید از همین سایت دریافت نمایید.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین کتاب ها