:: در صورت نبودن و یا اشکال لینک دانلود کتاب ها، لطفا در نظرات همان مطلب اطلاع دهید

تا در اسرع وقت رسیدگی و یا راهنمایی شود ::

if download link is not working, please tell us in comments field.

کتاب آموزش گام به گام Microsoft Visual C# 2012

on . در مجموعه برنامه نویسی و توسعه

Microsoft Visual C# 2012 Step By Step

00246d1a

2013 |  PDF | 848 pages | 23 MB

این کتاب خودآموز به آموزش Microsoft Visual C# و Visual Studio® 2012 می پردازد و خواندن آن برای کسانی که می خواهند این زبان را به صورت پایه ای فرا گیرند، پیشنهاد می شود. یکی از ویژگی های این کتاب، بررسی مدل های کاربردی جدید در ویندوز 8 است که تا کنون در کتابی بررسی نشده است. این کتاب شامل مباحث کلی زیر می باشد:

Work with variables, non-reserved identifiers, statements, operators, and methods
Use the new application models provided by Windows 8 and the Windows Runtime
Create interfaces and define abstract classes
Manage errors and exception handling
Use collection classes
Work with databases by using DataBinding with the Entity Framework
Respond to user input and gestures; gather input from devices and other sources
Handle events arising from multiple sources

Develop your first Windows 8 apps

Table of Contents

Introducing Microsoft Visual C# and Microsoft Visual Studio 2012
Chapter 1: Welcome to C#
Chapter 2: Working with Variables, Operators, and Expressions
Chapter 3: Writing Methods and Applying Scope
Chapter 4: Using Decision Statements
Chapter 5: Using Compound Assignment and Iteration Statements
Chapter 6: Managing Errors and Exceptions

Understanding the C# Object Model
Chapter 7: Creating and Managing Classes and Objects
Chapter 8: Understanding Values and References
Chapter 9: Creating Value Types with Enumerations and Structures
Chapter 10: Using Arrays
Chapter 11: Understanding Parameter Arrays
Chapter 12: Working with Inheritance
Chapter 13: Creating Interfaces and Defining Abstract Classes
Chapter 14: Using Garbage Collection and Resource Management

Defining Extensible Types with C#
Chapter 15: Implementing Properties to Access Fields
Chapter 16: Using Indexers
Chapter 17: Introducing Generics
Chapter 18: Using Collections
Chapter 19: Enumerating Collections
Chapter 20: Decoupling Application Logic and Handling Events
Chapter 21: Querying In-Memory Data by Using Query Expressions
Chapter 22: Operator Overloading

Building Professional Windows 8 Applications with C#
Chapter 23: Improving Throughput by Using Tasks
Chapter 24: Improving Response Time by Performing Asynchronous Operations
Chapter 25: Implementing the User Interface for a Windows Store App
Chapter 26: Displaying and Searching for Data in a Windows Store App
Chapter 27: Accessing a Remote Database in a Windows Store App

 

 

فايل‌ها:

password: microrf.ir

تاريخ 1397-07-19
زبان  English
دانلود 68

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین کتاب ها