:: در صورت نبودن و یا اشکال لینک دانلود کتاب ها، لطفا در نظرات همان مطلب اطلاع دهید

تا در اسرع وقت رسیدگی و یا راهنمایی شود ::

if download link is not working, please tell us in comments field.

کتاب اولین آزمایشگاه مدار و الکترونیک

on . در مجموعه الکترونیک

کتاب اولین آزمایشگاه مدار و الکترونیک

A First Lab in Circuits and Electronics-microrf.ir

این کتاب برای آموزش نحوه عملکرد در آزمایشگاه مدار و الکترونیک کمک شایانی به شما می کند. مثال هایی که آورده شده اند مثال هایی واقعی و تجربی هستند این کتاب شامل سر فصل های زیر است.

 

* Simple DC Circuits; Resistors and Resistive Sensors
* Generating, Observing, and Hearing Time-Varying Signals
* Basic Characteristics of Op Amps and Comparators
* Amplifier Design Using Op Amps; A Sound System
* RC Circuit Transients; More on Measurement Techniques
* Filters, Frequency Response and Tone Control
* LC Circuits, Resonance, and Transformers
* Diodes and their Applications
* Modulation and Radio Reception
* MOSFET Characteristics and Applications
* Principles of Amplifiers
* Bipolar Transistors and Amplifiers
* Digital Logic Circuits; Gates and Latches
* D flip-flops and shift registers
* JK flip-flops and ripple counters
Appendixes:
Component value codes
Oscilloscope probe calibration
Decibels
Supply bypassing
Data input, clear and clock switches
Producing a clock signal by using a function generator
Equipment and parts list

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین کتاب ها