:: در صورت نبودن و یا اشکال لینک دانلود کتاب ها، لطفا در نظرات همان مطلب اطلاع دهید

تا در اسرع وقت رسیدگی و یا راهنمایی شود ::

if download link is not working, please tell us in comments field.

شبکه های خود سازمانده یا Self Organizing Networks) SON)

on . در مجموعه شبکه کامپیوتری

شبکه های خود سازمانده یا  Self Organizing Networks) SON)

self-organizing-networks

قبل از هر چیز نکته ایی را یادآور می شوم و آن اینکه این شبکه ها در مخابرات سیار و شبکه های بی سیم مطرح هستند و در نگارش های مختلف استانداردهای 3GPP و LTE و NGMN (شبکه های سیار نسل بعدی) مطرح شده و تکامل یافته اند. شبکه های خود سازمانده، افقی را پیش رو قرار می دهند که در آن شبکه های دسترسی رادیویی آینده، طرح ریزی، پیکر بندی، مدیریت، بهینه سازی و عیب یابی بسیار ساده تری دارند. این افق در راستای 3GPP و NGMN است. راه حل های SON را می توان به سه بخش جدا دسته بندی نمود : خود پیکر بندی (self-configuration)، خود بهینگی (self-optimisation) و خود التیامی (self-healing)، معماری SON می تواند به صورت مرکزی، توزیع شده و یا به صورت یک راه حل مرکب مورد استفاده قرار گیرد.

 


خود پیکر بندی (self-configuration):
خود پیکر بندی تلاش دارد به سوی الگوی plug-and-play حرکت نماید. یعنی eNB ها (evolved Node B) پس از نصب فیزیکی ) نکته : eNB در UMTS و LTE معادل BTS در GSM می باشند) به صورت خودکار پیکر بندی و با شبکه مجتمع می شوند. این موضوع شامل برقراری ارتباط و دانلود پارامتر ها و نرم افزارهای پیکربندی است. در هر یک از سه بخش معماری SON فن آوری هایی وجود دارد و مورد استفاده قرار می گیرد تا به وظایف آن بخش کمک کند. به عنوان مثال برای کاهش کارهای دستی و غیر اتومات از فن آوری ANR (Automatic Neighbor Relations) و یا روابط همسایگی خود کار استفاده می شود. ANR لیست های همسایگی را برای eNB های جدید پیکربندی می کند و به بهینه سازی پیکر بندی لیست در طول عملیات می پردازد.
خود بهینگی : (self-optimisation):
مولفه های eNB مرتبا می توانند بهبود یابند. این تغییرات بر پایه مشاهدات eNB و کاربرانی است که با eNB در ارتباط هستند. یکی از فن آوری های مورد استفاده MLB (Mobility Load Balancing) است. MLB تابعی است که با استفاده از آن سلول هایی که متحمل ازدحام هستند می توانند بار زیاد خود را به دیگر سلول های دارای ظرفیت انتقال دهند. MLB شامل انتقال گزارش بار میان eNB هاست.

خود التیامی (self-healing):
این مکانیسم با هدف کاهش اثرات عیوب وارد عمل می شود. به عنوان مثال با تغییر پارامتر ها و الگوریتن ها در سلول های همسایه می توان کاربران سلولی را که معیوب شده است به سلول های مجاور دارای ظرفیت منتقل نمود.و یا به عنوان مثال پوشش و بهینه سازی ظرفیت امکان بهبود خودکار مشکلات ظرفیتی در شرایطی که تغییرات جزیی رخ داده است، امکان پذیر می سازد، شرایطی مانند تغییرات فصلی.
اگر این مطلب را پسندیدید و یا اگر به LTE و 3GPP علاقه دارید در نظر خود اعلام کنید تا مطالب بیشتری از این دست برای شما آماده کنیم.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین کتاب ها